POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

DISPOZIȚII GENERALE

Prezenta „Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal” a fost elaborată în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, inclusiv a Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi reglementează modul în care sunt colectate și utilizate aceste informații, precum și condițiile de utilizare a informației în cadrul societatii SC SIGMA TRAVEL & EVENTS SRL-D.

 

COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul acestei politici de securitate este acela de a asigura nivelul corespunzător al protecţiei datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, prin aplicarea corespunzatoare a legislaţiei naţionale cu referire la protecţia datelor şi confidentialitatea comunicării.

 

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţiile care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată de persoanele împuternicite din cadrul SC SIGMA TRAVEL & EVENTS SRL-D sau de către alte persoane împuternicite în condițiile legii. În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011, subiectul datelor cu caracter personal are următoarele drepturi:

–  Dreptul de acces la datele cu caracter personal

–  Dreptul de interventie asupra datelelor cu caracter personal

–  Dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal

Prin semnarea unui contract sau, după caz, prin utilizarea serviciilor societatii SC SIGMA TRAVEL & EVENTS SRL-D, persoana acceptă ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate în scopul constituirii de baze de date şi utilizarea acestora în legatură cu furnizarea serviciilor de turism de catre SC SIGMA TRAVEL & EVENTS SRL-D.

Prin semnarea contractului sau utilizarea serviciilor, persoana îşi exprimă acordul pentru procesarea datelor sale cu caracter personal. De asemenea, ea este de acord ca datele sale de să fie prelucrate de către societatea SC SIGMA TRAVEL & EVENTS SRL-D in scopuri legate de furnizare a serviciilor de turism şi cu respectarea legislaţiei in vigoare. Refuzul clientului pentru prelucrarea acestor date se echivaleaza cu imposibilitatea prestarii respectivelor servicii.

 

SECURITATEA INFORMAŢIILOR

Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate. Societatea SC SIGMA TRAVEL & EVENTS SRL-D îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal şi garantează protejarea informației şi sistemelor informatice de accesul neautorizat, folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea ori distrugerea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal.

 

 PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

  1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
  2. Datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri determinate, explicite şi legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.
  3. Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate.
  4. Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt exacte şi, dacă este cazul, actualizate.
  5. Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decît este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.
  6. Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu drepturile persoanei vizate prevăzute de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal Nr. 133 din 8 iulie 2011
  7. Se vor lua măsurile necesare pentru păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale contractului semnat între furnizor şi client.
  8. Se vor lua măsurile necesare pentru că datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului în care sunt colectate şi pentru care vor fi prelucrate, să fie şterse sau rectificate.
  9. Se vor lua masurile tehnice şi organizatorice (procedurale) adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

 

Administrator